Screen Shot 2019-03-15 at 1.09.00 PM.png
Screen Shot 2019-03-15 at 1.24.54 PM.png

Blink, Blinker, Blinkerboom

‘n Saam-speel-storie met ‘n blink plan

Die storie beoog om, ongeag konfliksituasies wat die lewe bring, beide kind en ouer se hart aan te raak om met dapperheid en verantwoordelikheid hul eie veerkrag te bestuur.
Deur ervaringsleer en stories onthou ons 22 keer beter. Met hierdie storie vertrou ek dat dit positief sal meehelp om karakterontwikkeling by die leser en hoorder tot gevolg sal hê.

Written and illustrated by Corinne Badenhorst

 

Twinkle-Tree

A play-a-long story for His glory.

This allegory is based on an answered prayer. An image from heaven which God attached to my heart. Glitter has a magical feel to it – and so has the kingdom of God. Glitter resembles the ways and fruit of God. It is with “glitter” that heaven and earth intimately integrates and come together as Light, a mighty but gentle force.